Psykoterapi är ett exklusivt möte

Psykoterapi handlar om att upptäcka sig själv; vad som styr, hindrar, har blivit fel, eller behöver få utvecklas utifrån hur du egentligen önskar att det vore. Psykoterapeuten ställer sig till förfogande i en unik relation för att med kunskap, kompetens, respekt och närvaro möta dig där du befinner dig just nu. Förändringsarbetet är personligt, men sker i ett samspel.


Jag arbetar med problem kring bl.a. självvärde, ångest, stress, utmattning, depression-nedstämdhet, kris, tomhetskänslor, identitets- relations- och livsfrågor. Metodgrunden är psykodynamisk (PDT) och integrativ, dvs med inslag från en rad olika skolor och metoder. Fokus läggs på följsamhet inför olika situationer, personer och behov. Tidsaspekten är kopplad till vad man vill uppnå, utifrån personliga förutsättningar.

Varmt välkommen!